เจาะลึกบริษัทดังใช้ Data ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างไร

Big Data เป็นคำที่เราได้ยินมานานมากและเริ่มได้ยินน้อยลง...